Visie

Kopfstand330.jpg

Ons huidige economische systeem staat op z’n kop. Geld is een doel op zich geworden in plaats van een middel voor wat er echt toe doet, namelijk, een goed leven voor iedereen. Christian Felber, auteur van “Ware Winst: Gemene Goed Economie als wegwijzer” en mede-oprichter van de Gemene Goed Economie-beweging.

Wat is de Gemene Goed Economie?

In de Gemene Goed Economie komen alle resultaten ten goede aan de gehele samenleving. Ze creëert meervoudige waarden voor een economische, politieke en sociale transitie.

 

De Gemene Goed Economie biedt:

  • een economisch rendabel en concreet toepasbaar alternatief voor bedrijven van elke omvang of organisatievorm. Het doel van een organisatie en de evaluatie van haar succes worden bepaald door resultaten die het gemene-goed dienen.
     
  • een politiek model als motor voor juridische transformatie. Samen werken aan een goed leven voor alle levende wezens en voor de planeet, met een economisch systeem dat het gemene-goed dient. Menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en democratische participatie zijn daarin de essentiële waarden.
     
  • een sociaal initiatief dat bewustzijn creëert voor verandering van het systeem, gebaseerd op de collectieve en respectvolle acties van zoveel mogelijk mensen. De beweging geeft hoop en moed, en streeft naar open netwerken met andere initiatieven.


De Gemene Goed Economie is een ruimdenkend, participatief en een lokaal ontwikkelend proces met een mondiale missie, gesymboliseerd door de paardenbloemzaadjes in het logo.