Common Good Balans

Lisa_330.jpg

Het proces van het maken van een Common Good Rapport en -Balans geeft nieuwe inzichten en creëert waardevolle strategieën voor de toekomst. Daarbij creëert het volledige transparantie voor alle stakeholders." Lisa Muhr, Joint Managing Director, Göttin des Glücks GmbH

 

Zo creëer je meer waarde en maak je dat zichtbaar

 

De Common Good Balans maakt zichtbaar hoe duurzaam een bedrijf of organisatie is en wat haar bijdrage aan de samenleving is. Dat toont ze aan de hand van 4 waarden en hun invloed op 5 stakeholdergroepen.

De bijdrage aan het common good wordt beoordeeld met de Common Good Matrix. In de Matrix wordt aan de hand van de 4 kernwaarden de impact van de organisatie gemeten op de verschillende groepen stakeholders:

  • Welke impact hebben economische activiteiten op de algemene kwaliteit van leven, vandaag en voor toekomstige generaties?
  • Welke aandacht wordt besteed aan menselijke waardigheid?
  • Wordt sociale rechtvaardigheid bevorderd?
  • Wordt ecologische duurzaamheid gegarandeerd?
  • Worden bedrijfsdoelen democratisch en in samenwerking gerealiseerd? Hoe transparant is het proces? 

Alleen als een bedrijf verder gaat dan de wettelijke voorschriften worden punten toegekend. Aftrek van punten vindt plaats als de onderneming schade toebrengt aan stakeholders of de omgeving.

Ook onderwijsinstellingen en lokale overheden kunnen een ECG Balans opstellen, net als bedrijven. 

 

Economy for the Common Good is door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) erkend als hèt model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa. Zie ook EESC statement

 


Hoe je een Common Good Balans publiceert

Er zijn drie stappen nodig om een Common Good Balans te publiceren: 1) stel een Common Good Rapport op, 2) laat de resultaten auditen en 3) publiceer de Common Good Balans. Voorwaarde voor het publiceren van de Balans is een geldig lidmaatschap van een erkende ECG-vereniging.

Voordelen

Het opstellen van een CG-Balans heeft voordelen op vele vlakken – binnen de organisatie, in de markt, en binnen de bredere samenleving.

Voordelen voor de organisatie

+ 360° duurzaamheid management
+ relatiemanagement
+ motivatie op de werkvloer
+ innovatie

Voordelen in de markt

+ meer aantrekkelijk voor klanten
+ onderscheidend vermogen t.a.v. concurrentie
+ verbeterde profilering
+ coöperatie
+ netwerk

Voordelen voor de maatschappij

+ gemeenschappelijke waarden
+ kwaliteit van leven
+ behoud van natuur en milieu
+ eerlijke en duurzame producten

 


Common Good Pioniers: Leidend door voorbeeld 

ECG-bedrijven waarderen de toegevoegde waarde van een holistische benadering. Zij zijn pioniers in duurzaam zakendoen dat menselijke waardigheid respecteert. Transparantie is voor hen een kernwaarde: hun Common Good Balans geeft een uitgebreid overzicht van hoe een betere wereld vorm te geven is. Neem eens een kijkje naar deze voorbeelden hier.


Marktprofiel

Common Good Economie
Supporter bedrijf

Bedrijven die hun eerste stappen zetten met de Economy for the Common Good en naar hun eerste CG-Balans, en die een ECG-lidmaatschap betalen, kunnen publiekelijk worden erkend als een ‘supporter-organisatie’. Zij kunnen een introducerend rapport schrijven als voorloper van de CG-Balans.

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-03.jpg

Common Good Economie
Geaudit ECG-bedrijf

Bedrijven die een CG-Rapport en -Balans hebben opgesteld en deze hebben laten auditen worden erkend als een 'Geaudit ECG-bedrijf'. Geaudite bedrijven kunnen deze identificatie benutten, evenals de punten die zij hebben gescoord, zelfs op productniveau

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-04.jpg
150520_gwoe_logorelaunch_ml_B-06-06.jpgECG product labelling (in ontwikkeling)