Gemene Goed Matrix

De Gemene Goed Matrix is de kern van de Gemene Goed Balans. Versie 5.0. kan hieronder worden bekeken.

NL Matrix 5_0.jpeg

De Gemene Goed Matrix is een raamwerk voor organisatie-ontwikkeling en evaluatie van zakeljke activiteiten en het gemene goed. Het beschrijft 20 gemene-goed thema’s en geeft richting aan het evalueren van bijdragen aan het gemene-goed.

De Gemene Goed Matrix is de basis voor het creëren van een Gemene Goed Rapport, een uitgebreide rapportage van de relatie van een organisatie tot het gemene goed. 

Evalueren van bijdragen aan het gemene goed

De bijdrage aan het gemene goed wordt onderzocht en beoordeeld met behulp van de Gemene Goed Matrix.

  • De waarden die in de kolommen worden getoond zijn die succesvolle relaties en een goed leven bevorderen. Deze waarden zijn verankerd in de meeste constituties in de wereld.

  • De rijen reflecteren de vijf stakeholdergroepen waarmee een organisatie het meest te maken heeft.

In de intersecties tussen de waarden en de stakeholdergroepen beschrijven en evalueren 20 gemene goed thema’s de bijdrage van een organisatie aan het gemene-goed. Het opstellen van een Gemene Goed Rapport maakt duidelijk hoe elke betreffende waarde wordt geleefd met betrekking tot de respectievelijke stakeholdergroep, wat het potentieel is van het thema, en welke gebieden het waard zijn te worden ontwikkeld.

Het doel van deze evaluatie is om te laten zien wat de impact van bedrijfsactiviteiten is op het gemene goed. In het toetsingsproces positioneert de organisatie zichzelf op een schaal, gebaseerd op hoe elke waarde binnen de organisatie is ontwikkeld.

Het proces van het opstellen van het rapport bevordert derhalve de verdere ontwikkeling van de organisatie op een wijze die waarde-georiënteerd is.

Allocatie van Gemene Goed Punten

Naast de toetsing van elk thema, wordt een globale toetsing gemaakt met een Gemene Goed Score.

Het maximale aantal Gemene Goed Punten dat gescoord kan worden is 1.000 punten. Het minimum is een negatieve score van -3.600 punten.

Toepassen en wegen van de punten

De Gemene Goed Balans is ontwikkeld voor het gebruik door bedrijven in elke sector, van elke grootte en elke juridische vorm – door non-profit en sociaal ondernemingen, door middelgrote familiebedrijven, beursgenoteerde bedrijven of universiteiten.

Deze organisaties hebben zeer verschillende effecten op de maatschappij en verschillende soorten risico’s verbonden aan hun respectieve activiteiten. Een variabele weging van thema’s is ontwikkeld om de verschillende sectoren en bedrijfsgroottes te weerspiegelen.

In het begin hadden alle 20 thema’s dezelfde weging van 50 punten. De thema’s worden nu verschillend gewogen voor de vaststelling van het totale aantal punten in de balans-calculator, afhankelijk van de volgende factoren:

  • bedrijfsgrootte
  • financiële stromen van en naar leveranciers, investeerders en staf
  • maatschappelijke risico’s in de landen van oorsprong van de belangrijkste primaire producten
  • bedrijfstak en de corresponderende en gecombineerde milieu en sociale risico’s

Het bereikbare totaal blijft in elk geval hetzelfde, alleen het aantal van het deel van de  individuele thema’s varieert afhankelijk van de relevantie voor het bedrijf.

Nuttige bronnen voor het maken van een Gemene Goed Rapport

Steun de ontwikkeling van de Gemene Goed Balans en alle materialen door het maken van een donatie!