Gemene Goed Balans

Lisa_330.jpg

Het proces van het maken van een Gemene Goed Rapport en -Balans geeft nieuwe inzichten en creëert waardevolle strategieën voor de toekomst. Daarbij creëert het volledige transparantie voor alle stakeholders." Lisa Muhr, Joint Managing Director, Göttin des Glücks GmbH

Voldoet uw bedrijf aan de rapportage-eisen van de Europese Unie voor niet-financiële informatie?

De Gemene Goed Balans meet het succes van een bedrijf met nieuwe standaards:
het vergroten van het gemene goed wordt de hoofddoelstelling, niet slechts de financiële winst.

De bijdrage aan het gemene-goed wordt beoordeeld met behulp van de Gemene Goed Matrix. Het onderzoekt alle activiteiten systematisch en vanuit een 360° perspectief. Daarbij focust het zich op het meest wezenlijke:

  • Welke impact hebben economische activiteiten op de algemene kwaliteit van leven, vandaag en voor toekomstige generaties?
  • Welke aandacht wordt besteed aan menselijke waardigheid?
  • Wordt sociale rechtvaardigheid bevorderd?
  • Wordt ecologische duurzaamheid gegarandeerd?
  • Worden bedrijfsdoelen democratisch en vanuit samenwerking gerealiseerd? Hoe transparent is het proces? 

Punten worden alleen toegekend voor activiteiten die aan méér voldoen dan de juridische-minimum-standaard.

Onderwijsinstellingen en lokale autoriteiten kunnen ook een GGE-Balans opstellen, net als bedrijven. Zij zijn allen pioniers voor een meer duurzame wereld. De Gemene Goed Economie is door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) erkend als hèt model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa. Zie ook EESC mening statement


Hoe je een Gemene Goed Balans publiceert

Er zijn drie stappen nodig om een Gemene Goed Balans te publiceren: 1) produceer een Gemene Goed Rapport, 2) laat de resultaten auditen en 3) publiceer de Gemene Goed Balans. Voorwaarde voor het publiceren van een Gemene Goed Balans is een geldig lidmaatschap van een erkende GGE-vereniging.

Voordelen

Het opstellen van een GGE-Balans heeft voordelen op vele vlakken – binnen de organisatie, in de markt, en binnen de bredere samenleving.

Voordelen voor de organisatie

+ 360° duurzaamheid management
+ relatiemanagement
+ motivatie op de werkvloer
+ innovatie

Voordelen in de markt

+ meer aantrekkelijk voor klanten
+ onderscheidend vermogen t.a.v. concurrentie
+ verbeterde profilering
+ coöperatie
+ netwerk

Voordelen voor de maatschappij

+ gemeenschappelijke waarden
+ kwaliteit van leven
+ behoud van natuur en milieu
+ eerlijke en duurzame producten

 


Gemene Goed Pioniers: Leidend door voorbeeld 

GGE-bedrijven waarderen de toegevoegde waarde van een holistische benadering. Zij zijn pioniers in duurzaam zakendoen dat menselijke waardigheid respecteert. Transparantie is voor hen een kernwaarde: hun Gemene Goed Balans geeft een uitgebreid overzicht van hoe een betere wereld vorm te geven is. Neem eens een kijkje naar deze voorbeelden hier.


Marktprofiel

Gemene Goed Economie
Supporter bedrijf

Bedrijven die hun eerste stappen zetten met de Gemene Goed Economie en naar hun eerste GGE-Balans, en die een GGE-lidmaatschap betalen, kunnen publiekelijk worden erkend als een ‘supporter-organisatie’. Zij kunnen een introducerend rapport schrijven als voorloper van de GGE-Balans.

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-03.jpg

Gemene Goed Economie
Geaudit GGE-bedrijf

Bedrijven die een GGE-Rapport en -Balans hebben opgesteld en deze hebben laten auditen worden erkend als een 'Geaudit GGE-bedrijf'. Geaudite bedrijven kunnen deze identificatie benutten, evenals de punten die zij hebben gescoord, zelfs op productniveau

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-04.jpg
150520_gwoe_logorelaunch_ml_B-06-06.jpgGGE product labelling (beschikbaarheid verwacht in 2017)