Community

community.png

Een mondiale gemeenschap ontstaat

Het ECG gedachtegoed verspreidt zich van Oostenrijk door Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje en naar de Beneluxlanden.
Dan verder naar het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en landen in Oost-Europa. Het heeft inmiddels ook Latijns Amerika, de Verenigde Staten van Amerika en Afrika bereikt.

De ECG gemeenschap werkt samen op verschillende niveaus:

Ambassadeurs Prominente figuren uit verschillende sectoren steunen de Economy for the Common Good
CG-bedrijven Welke bedrijven hebben hun CG Balans gepubliceerd of zijn ECG-leden?
Verenigingen ECG verenigingen creëren een juridische en financiële basis voor het werk van de beweging
Local Chapters Duizenden mensen zijn actief en op vrijwillige basis betrokken in meer dan 100 regionale groepen (energievelden)
Hubs 13 hubs werken over de grenzen aan de implementatie van onze visie 

Hoe we zijn georganiseerd

Twee nauw met elkaar verweven structuren zijn ontwikkeld uit de samenwerking tussen talrijke mensen, bedrijven, lokale gemeenschappen en andere organisaties: 

Structuur van de beweging

Geïnteresseerde individuen die actief betrokken willen zijn, sluiten zich aan bij lokale local chapters en/of bij internationale hubs (bijv. sprekers, Coaches). Geïnteresseerde bedrijven en lokale autoriteiten kunnen pioniers van de beweging worden door een CG Balans op te stellen. Gezamenlijke besluiten worden genomen door vertegenwoordigers van al de drie groepen tijdens de jaarlijkse Assembly of Delegates. Een international coördinatie team is in 2013 opgezet om internationale activiteiten te coördineren. 

Juridische Structuur

Geïnteresseerde individuen, bedrijven en gemeenschappen kunnen lid worden van de landeljke en/of de internationale vereniging. Zij kunnen deze steunen met donaties. Dit zijn de instrumenten van de beweging voor de behandeling van alle juridische en financiële zaken. Achter alle verenigingen zijn lokale groepen (energievelden) en/of hubs. Zij zullen later worden gegroepeerd binnen de Internationale Federatie, die op haar beurt ook nauw zal samenwerken met de Assembly of Delegates, of op het comité-niveau, i.s.m. het internationale coördinatie team (ICT).

 

Deze structuren zijn actief en constant in ontwikkeling.
Het vereenvoudigde diagram hieronder (voorlopig nog in het Engels) toont de actuele status van de strucutern, die elk moment weer kunnen veranderen. Elke verandering wordt besloten door de Assemby of Delegates.

ECG International Structure diagram

 

Noot: De figuren en documenten waarnaar gelinkt zijn nog in het Duits of Engels. Wanneer je de website opent in Google Chrome en in de bovenbalk 'vertaling' uit het 'Duits' of 'Engels' aanvinkt, verschijnt de tekst in het Nederlands. Dit is een voorlopige oplossing. Bedankt voor het begrip.