Common Good Matrix

De Common Good Matrix is de kern van de Common Good Balans. Versie 5.0. kan hieronder worden bekeken.

Matrix_5_0_NL.png

 

De Common Good Matrix is een raamwerk dat de maatschappelijke relevantie in beeld brengt van organisaties en hun activiteiten.  

De Matrix beschrijft 20 thema’s aan de hand van vier kernwaarden (de kolommen) en vijf stakeholdergroepen (de rijen).

Hoe de organisatie omgaat met deze thema's en welke resultaten ze daarop behaalt laat zien wat haar maatschappelijke bijdrage is en op welke thema's vooruitgang geboekt kan worden.

De uitkomst van deze evaluatie wordt beschreven in het Common Good Rapport, een uitgebreid verslag van de toegevoegde waarde van een organisatie voor de samenleving en de vooruitgang die ze daarin boekt, en welke gebieden het waard zijn te worden ontwikkeld.

Het proces van het opstellen van het rapport bevordert derhalve de verdere ontwikkeling van de organisatie op een wijze die waarde-georiënteerd is.

Allocatie van Common Good Punten

Naast de toetsing van elk thema, wordt een globale toetsing gemaakt met een Common Good Score.

Het maximale aantal Common Good Punten dat gescoord kan worden is 1.000 punten. Het minimum is een negatieve score van -3.600 punten.

Toepassen en wegen van de punten

De Common Good Balans is ontwikkeld voor het gebruik door bedrijven in elke sector, van elke grootte en elke juridische vorm – door non-profit en sociaal ondernemingen, door middelgrote familiebedrijven, beursgenoteerde bedrijven of universiteiten.

Deze organisaties hebben zeer verschillende effecten op de maatschappij en verschillende soorten risico’s verbonden aan hun respectieve activiteiten. Een variabele weging van thema’s is ontwikkeld om de verschillende sectoren en bedrijfsgroottes te weerspiegelen.

In het begin hadden alle 20 thema’s dezelfde weging van 50 punten. De thema’s worden nu verschillend gewogen voor de vaststelling van het totale aantal punten in de balans-calculator, afhankelijk van de volgende factoren:

  • bedrijfsgrootte
  • financiële stromen van en naar leveranciers, investeerders en staf
  • maatschappelijke risico’s in de landen van oorsprong van de belangrijkste primaire producten
  • bedrijfstak en de corresponderende en gecombineerde milieu en sociale risico’s

Het bereikbare totaal blijft in elk geval hetzelfde, alleen het aantal van het deel van de  individuele thema’s varieert afhankelijk van de relevantie voor het bedrijf.

Nuttige bronnen voor het maken van een Common Good Rapport

Steun de ontwikkeling van de Common Good Balans en alle materialen door het maken van een donatie!