Common Good Balans

Lisa_330.jpg

Het proces van het maken van een Common Good Rapport en -Balans geeft nieuwe inzichten en creëert waardevolle strategieën voor de toekomst. Daarbij creëert het volledige transparantie voor alle stakeholders." Lisa Muhr, Joint Managing Director, Göttin des Glücks GmbH

Niet-financiële-informatierapportage (EU vereisten)

De Common Good Balans meet het succes van een bedrijf met nieuwe standaards:
het vergroten van het gemene goed wordt de hoofddoelstelling, niet slechts de financiële winst.

De bijdrage aan het gemene-goed wordt beoordeeld met behulp van de Common Good Matrix . Het onderzoekt alle activiteiten systematisch en vanuit een 360° perspectief. Daarbij focust het zich op het meest wezenlijke:

  • Welke impact hebben economische activiteiten op de algemene kwaliteit van leven, vandaag en voor toekomstige generaties?
  • Welke aandacht wordt besteed aan menselijke waardigheid?
  • Wordt sociale rechtvaardigheid bevorderd?
  • Wordt ecologische duurzaamheid gegarandeerd?
  • Worden bedrijfsdoelen democratisch en vanuit samenwerking gerealiseerd? Hoe transparent is het proces? 

Punten worden alleen toegekend voor activiteiten die aan méér voldoen dan de juridische-minimum-standaard.

Onderwijsinstellingen en lokale autoriteiten kunnen ook een CG-Balans opstellen, net als bedrijven. Zij zijn allen pioniers voor een meer duurzame wereld. De Economy for the Common Good is door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) erkend als hèt model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa. Zie ook EESC mening statement


Hoe je een Common Good Balans publiceert

Er zijn drie stappen nodig om een Common Good Balans te publiceren: 1) stel een Common Good Rapport op, 2) laat de resultaten auditen en 3) publiceer de Common Good Balans. Voorwaarde voor het publiceren van de Balans is een geldig lidmaatschap van een erkende ECG-vereniging.

Voordelen

Het opstellen van een CG-Balans heeft voordelen op vele vlakken – binnen de organisatie, in de markt, en binnen de bredere samenleving.

Voordelen voor de organisatie

+ 360° duurzaamheid management
+ relatiemanagement
+ motivatie op de werkvloer
+ innovatie

Voordelen in de markt

+ meer aantrekkelijk voor klanten
+ onderscheidend vermogen t.a.v. concurrentie
+ verbeterde profilering
+ coöperatie
+ netwerk

Voordelen voor de maatschappij

+ gemeenschappelijke waarden
+ kwaliteit van leven
+ behoud van natuur en milieu
+ eerlijke en duurzame producten

 


Common Good Pioniers: Leidend door voorbeeld 

ECG-bedrijven waarderen de toegevoegde waarde van een holistische benadering. Zij zijn pioniers in duurzaam zakendoen dat menselijke waardigheid respecteert. Transparantie is voor hen een kernwaarde: hun Common Good Balans geeft een uitgebreid overzicht van hoe een betere wereld vorm te geven is. Neem eens een kijkje naar deze voorbeelden hier .


Marktprofiel

Common Good Economie
Supporter bedrijf

Bedrijven die hun eerste stappen zetten met de Economy for the Common Good en naar hun eerste CG-Balans, en die een ECG-lidmaatschap betalen, kunnen publiekelijk worden erkend als een ‘supporter-organisatie’. Zij kunnen een introducerend rapport schrijven als voorloper van de CG-Balans.

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-03.jpg

Common Good Economie
Geaudit ECG-bedrijf

Bedrijven die een CG-Rapport en -Balans hebben opgesteld en deze hebben laten auditen worden erkend als een 'Geaudit ECG-bedrijf'. Geaudite bedrijven kunnen deze identificatie benutten, evenals de punten die zij hebben gescoord, zelfs op productniveau

150520_gwoe_logorelaunch_ml_A-04.jpg
150520_gwoe_logorelaunch_ml_B-06-06.jpgECG product labelling (beschikbaarheid verwacht in 2017)